Wie zijn wij? 

Actiepartij is een eigenwijze lokale partij. Wij staan voor een sociale, duurzame en creatieve gemeente.

Al 16 jaar zetten wij ons in én buiten de gemeenteraad in voor de inwoners van Haarlem en Spaarndam. Niet met holle populistische kreten, maar met slimme, haalbare voorstellen die écht resultaat opleveren. Het voordeel van een lokale partij is dat we de stad door en door kennen. We weten wat er speelt en wat beter kan en moet. En we kiezen voor wat werkt voor Haarlem, in plaats  landelijk standpunten te moeten volgen om politieke overwegingen. 

Wij zetten ons in voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Wij hebben altijd oog voor de menselijke maat. Wij vinden het belangrijk om gelijkwaardig met mensen om te gaan, ongeacht voorkeur, afkomst of inkomen. 

Onze kandidaten sinds de verkiezingen van 2022 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 waren dit onze kandidaten. Na de verkiezingen is heeft Danny van Leeuwen de raadszetel aangenomen, ondersteund door de schaduwraadsleden Gertjan, Sterre en Remko. Een mooie mix van vertrouwde en nieuwe gezichten. We zijn trots op zo'n mooie lijst van Haarlemmers die zich inzetten voor een eerlijker, creatiever, groener en socialer Haarlem. 

 • Gertjan Hulster
 • Danny van Leeuwen
 • Sterre Marrée
 • Remko Trompetter
 • Bas van der Steeg
 • Esther Otto
 • Hendrik Maryns
 • Laura Schön
 • Mirjan Alsema
 • Corine Eckhard
 • Maurice Koster 
 • Walter van der Laan 
 • Ivo van Rijswijk
 • Jasmijn Helweg
 • Mark Hunting
 • Symone Gaasbeek-Wielinga
 • Simone Keesmaat
 • Sjef Huurdeman 
 • Iris van Wylick
 • Jan van Eeden
 • Jethro Hilders
 • Cor Lippus
 • Bram Derckx 
 • Harro Westra
 • Piet Zwaanswijk
 • Kwee Tjoe Houw 
 • Paul van Os 
 • Fedde Reeskamp 
 • Niko Buiten
 • Dick Kortekaas
 • Inge Roetman
 • Jos Ouwens
 • Pepijn Zwaanswijk 

De raadsleden 

De raadsleden zijn gekozen als volksvertegenwoordiger door de kiezers. Actiepartij heeft 1 zetel in de gemeenteraad. Om te zorgen dat de Actiepartij het werk goed kan doen, heeft de partij 1 raadslid en 2 schaduwraadsleden. Samen vertegenwoordigen zij Actiepartij  en haar standpunten. 

Danny van Leeuwen

Raadslid
Commissie: Ontwikkeling


Graag zet ik mij de komende jaren in voor een realistisch gemeentelijk vastgoedbeleid gericht op realisatie van betaalbare woningen, creatieve broedplaatsen, ruimte voor wonen EN werken, transformatie van leegstaande gebouwen en inzet van gemeentelijk (monumentaal) vastgoed voor activiteiten en instellingen die de stad leuker en leefbaarder maken.

Waarom? Omdat ik weet dat deze partij zich oprecht inzet voor een sociaal, duurzaam, creatief en cultureel Haarlem. Wie wil dat nou niet!?

Gertjan Hulster

Schaduwraadslid
Commissie: Beheer


Actiepartij is voor mij een partij die lokale oplossingen zoekt voor wereldproblemen. We leggen verbanden tussen idealisme en de weerbarstige werkelijkheid. Met begrip en aandacht voor het individu.

We vinden dat we armoede echt de stad uit kunnen helpen. Een duurzame stad moet en kan voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Cultuur is de wonderolie voor onze stad. Dat moeten we koesteren.

Remko Trompetter

Schaduwraadslid
Commissie: Bestuur


Ik ben woordvoerder voor Actiepartij over de bestuurlijke onderwerpen zoals burgerzaken, financiën, APV (Algemene Plaatselijke Verordening), veiligheid, ICT en algemeen bestuur. 

Ik zet mij in voor een integere en klantvriendelijke gemeente, die verstandig met middelen om gaat. 

Het bestuur

Actiepartij is een vereniging. Het bestuur zorgt voor het functioneren van de vereniging. Dit betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor het werven van leden, de communicatie en informatie en het contact met de fractie (de raadsleden. Bij verkiezingen is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma, en het voeren van de verkiezingscampagne. 

Floor Tempelaars

Voorzitter

In 2014 ben ik begonnen als schaduwraadslid van Actiepartij. Nu ben ik actief in het  bestuur van de vereniging Actiepartij. Ik vind het leuk om met gelijkgestemden te brainstormen over hoe we de partij bekendheid kunnen geven en wat we kunnen doen om Haarlem fijner en eerlijker te maken. 

Inge Roetman

Bestuurslid

Ik woon sinds 5 jaar in Haarlem, een mooie en prettige stad om te wonen. Ik wil graag bijdragen aan een nog prettiger leefklimaat voor onze stad. Daarom ben ik lid van Actiepartij geworden. Daar is aandacht voor klimaat, cultuur en de mens vooral op lokaal niveau belangrijk. Geen dogmatisme maar samenwerking met andere partijen en organisaties om lokale doelen te bereiken. Dat trok mij en daar wil op mijn manier een bijdrage aan leveren.  

Remko Trompetter

Secretaris 

Naast schaduwraadslid ben ik ook secretaris van de vereniging. Als secretaris help ik mee met de organisatie van de partij. 

Iris van Wylick

Bestuurslid

Al jaren stem ik op Actiepartij. Sinds 2017 heb ik besloten om mij actief in te zetten voor de partij. 

Nu er veel verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, wil ik mij inzetten voor zaken die me aan het hart liggen. Ggz, verslavingszorg en cannabisbeleid zijn voorbeelden waar ik een bijzondere belangstelling voor heb.

Kwee Tjoe Houw

Penningmeester

In 2017 ben ik lid geworden van Actiepartij omdat ik het een sympathieke partij vind dat zonder last van een landelijk hoofdbestuur de belangen van de Haarlemse burgers op het gebied van welzijn, wonen en werk behartigt. Met name de programma’s voor (behoud van) cultuur, duurzaamheid en financiën hebben mijn bijzondere aandacht.

Met mijn pragmatische niet-politieke aanpak en mijn kennis en ervaring als business consultant meen ik een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het streven van de Actiepartij.

De Algemene Ledenvergadering

De leden zijn belangrijk voor een politieke partij. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de vereniging. De ALV benoemt het bestuur, en stelt de begroting, het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vast. 

Onze leden zijn ook onze oren en ogen in de gemeente. Zij zien in hun eigen omgeving wat anders kan en beter moet. Onze leden zijn een bont gezelschap van betrokken Haarlemmers. Ze zijn actief voor de stad en voor de omgeving. Dat doen ze op allerlei manieren en vanuit verschillende perspectieven. 

Wil jij ook meedoen? Word direct lid of Lees meer >

Laat ons weten wat er speelt!

Loop jij tegen iets aan in jouw buurt? Of loop je vast bij de gemeente? Of heb je juist een goed idee voor een betere stad? Neem contact op!