Logo actiepartij: rood hart met witte banner met tekst Actiepartij Haarlem

Wat willen wij? 

Investeren in de Haarlemse cultuursector 

 • Actiepartij wil investeren in de Haarlemse culturele sector om verdere kaalslag na de coronacrisis te voorkomen. Bijvoorbeeld door opdracht te geven voor culturele producties en evenementen. Door dit te koppelen aan maatschappelijke thema's als inspiratie voor discussie en debat ontstaat een win-winsituatie. Ook willen wij steun voor de plannen van de Schuur voor een breder filmaanbod. 

 • Een bloeiend cultureel leven trekt veel bezoekers, toeristen en bedrijven. De economische waarde die de sector daarmee creëert, moet meer bij de makers zelf terechtkomen. Hierdoor is sterke organisatie van de sector nodig, meer samenwerking en een betere belangenbehartiging. Wij stimuleren dit door deel te nemen aan het Haarlems Netwerk Cultuur. 

 • Ook kleine gebaren kunnen een financiële impuls geven. Bij de gemeente werken ruim 1200 ambtenaren. Actiepartij wil dat de medewerkers als eindejaarsgeschenk lokale cultuur cadeau krijgen. Dan stimuleer je de lokale podia en verminder je direct aanschaf van niet-noodzakelijke spullen. 

  Ruimte voor (jonge) makers 

  • Haarlem staat bekend als cultuurstad. Maar door de druk op de publieke ruimte, komt de ontwikkeling van kunst en cultuur in gevaar. Actiepartij vecht al jaren voor de broedplaatsen in de stad, voor ruimte voor nieuwe makers en voor het behoud van rafelranden

  • Een aantal bestaande broedplaatsen dreigt te verdwijnen, zoals de Nieuwe Vide en de broedplaats op de Korte Verspronckweg. Actiepartij wil dat de gemeente maatregelen neemt om deze creatieve plekken te behouden. Ook koesteren wij nieuwe initiatieven, zoals het Slachthuis en het oude postkantoor in de Amsterdamstraat. Juist door de verbinding met de buurt, kunnen dit soort plekken bijdragen aan het welzijn in de stad. 

  • Wij vinden dat Haarlem een museum voor eigentijdse kunst verdient. In combinatie met de bibliotheek en de Pletterij kan er een kunst- en debatcentrum ontstaan met nationale uitstraling. Dit kan bijvoorbeeld in de kerk op de Nieuwe Groenmarkt, of op een andere locatie. 

  Een actief nachtleven

  • Actiepartij is een groot voorstander van een actief nachtleven in Haarlem. In het nachtleven ontstaan nieuwe ontmoetingen, is er ruimte voor energie en inspiratie. Een bruisend nachtleven zorgt bovendien dat Haarlem aantrekkelijk is voor jongeren.

  • Wij willen dat de gemeente locaties beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van nieuwe uitgaansgelegenheden. Bijvoorbeeld verdere ontwikkeling van het Nieuwe Energieterrein. Hier kan een groot publiek naartoe, zonder veel overlast te veroorzaken voor buurtbewoners. 

  • Actiepartij wil verruiming van de openingstijden van clubs en kroegen. Dit stimuleert het uitgaansleven, maar voorkomt ook overlast. Door gespreide sluitingstijden voorkom je dat het uitgaanspubliek in grote groepen gelijktijdig naar buiten gaat. Een actief nachtleven gaat niet alleen over meer en langer. Wij willen ook dat er diversiteit is in activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de Museumnacht. 

  Behoud van historisch erfgoed

  • Haarlem is een historische stad. Actiepartij Haarlem vindt het belangrijk dat historisch erfgoed behouden blijft. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, maar geeft ook inzicht in het verleden. Helaas verkoopt de gemeente regelmatig belangrijk erfgoed, voor extra middelen op de korte termijn. Actiepartij is hier tegen en vindt dat de gemeente juist het historisch vastgoed moet behouden.

  • Door tijdig en structureel te investeren in onderhoud, voorkom je dat op langere termijn extreem hoge kosten gemaakt moeten worden voor reparatie en behoud. Door voor het onderhoud afspraken te maken met lokale ondernemers én ruimte te bieden voor stagiairs, stimuleer je direct de werkgelegenheid en nieuwe aanwas van vakmensen.

  • Erfgoed waar Actiepartij zich al jaren hard voor maakt, zijn bijvoorbeeld de Houtvaart, de Oerkap en de Egelantier. 

  Creativiteit met maatschappelijke impact 

  • Kunst hoort niet alleen in een museum of concertgebouw. Juist kunst in de wijk zorgt voor laagdrempelige deelname van alle inwoners. Dit stimuleert de ontwikkeling, zorgt voor ontmoeting en inspiratie. Actiepartij wil daarom dat de gemeente subsidie geeft en meehelpt bij de organiatie van wijkgerichte initiatieven.  

  • De huidige maatschappelijke problemen vragen om innovatieve oplossingen. Juist kunstenaars zijn in staat om buiten de reguliere banen te denken, een voorstelling te maken van nieuwe werelden en daarmee nieuwe oplossingen aan te dragen. Actiepartij wil dat de gemeente creatieve samenwerkingsverbanden mogelijk maakt. Denktanks waar kunstenaars, wetenschap en overheid samen tot haalbare oplossingen komen.  

  Stephen & Fiora - Acrocordion - Houtfestival 2019