Logo actiepartij: rood hart met witte banner met tekst Actiepartij Haarlem

Wat willen wij? 

De klimaatcrisis als hoogste prioriteit

 • De klimaatcrisis is een globaal probleem. Toch kunnen we lokaal veel maatregelen nemen om bij te dragen aan de oplossing. Actiepartij is een groene partij, die wil dat Haarlem zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt. 

 • Wij willen zo veel mogelijk huizen zo snel mogelijk isoleren. Door als gemeente collectief in te kopen, zijn de kosten hiervoor een stuk lager. Met woningbouwverenigingen maken we afspraken dat de slechtst geïsoleerde huizen het eerst worden aangepakt. Zowel met goedkope oplossingen zoals raamfolie en tochtstrips voor de korte termijn, als met structurele oplossingen voor de lange temijn. 

 • Actiepartij wil zonnepanelen op ieder dak! Van bedrijven, overheidsgebouwen en woningen. Door gebruik te maken van bestaande oppervlaktes, voorkom je zonnepaneelvelden in het groen.

 • Actiepartij wil slimme keuzes in de energietransitie. Wij willen lokale warmtenetten in de wijk. Spaargas in het Ramplaankwartier is een oged voorbeeld. Hier winnen wijkbewonders samen warmte uit de zon in de zomer en slaan dat op onder de grond om te gebruiken in de winter, Als deze pilot succesvol is, willen we dit voor meer wijken in Haarlem beschikbaar maken. 

Vergroening in en om de stad

 • Wij willen een groenere stad, met meer ruimte voor natuur en meer aandacht voor biodiversiteit. 

 • Actiepartij wil voor iedere bewoner 1 boom! Bomen zijn belangrijk voor verkoeling, voor zuurstof en opslag van CO2. Een park of bos biedt ook rust en ontspanning. Haarlem heeft minder bomen per inwoner dan veel andere gemeenten. Dat willen wij anders! 

 • Bebouwing mag niet ten koste gaan van de natuur. Wij willen dat bij bouwen oog is voor zowel bestaande als nieuw aan te leggen natuur. Ook willen we kijken naar aanvullende vergroening. Zoals groene daken en geveltuinen.

 • Ook de bestaande buurten willen we samen met bewoners vergroenen. Door boomtuintjes aan te leggen, tegels te vervangen door groen en moestuinen.  Hierdoor ontstaat ook meer contact in de buurt. 

 • Wij willen de groene zoom rond de stad vernatten. Door het grondwaterpeil te verhogen wordt CO2 vastgelegd en komen er minder verzakkingen voor in de naastgelegen wijken. Bovendien komt dit de weidevogels ten goede die nu veelal op het punt staan uit te sterven

Voorrang voor gezond verkeer

 • Wij willen een gezondere en veiligere stad. Met meer groen, en ruimte om te spelen en te wandelen. Hiervoor is een nieuwe visie op verkeer en vervoer nodig.

 • We willen dat kinderen veilig op de fiets naar school, sport, muziekles of vriendjes kunnen. Daarvoor zijn slimme doorsteekjes nodig. En het verplaatsen van scooters en snelle elektrische fietsen van het fietspad naar de rijbaan. Ook willen we een verlaging van de maximale snelheid in de gemeente naar 30km per uur. 

 • Wij willen de binnenstad autoluw. We willen dat parkeren in garages en niet in de straten. De Nedtrain garage kan bijdragen aan voldoende plekken voor bezoekers. In de Appelaar is dan ruimte voor bewoners en bezoekers van de rechtbank. Ook willen we dat de binnenstad een milieuzone wordt. Dit maakt de stad een stuk aantrekkelijker én er is meer ruimte voor bewoners en bezoekers. 

 • Actiepartij stimuleert deelvervoer van inwoners onderling. Dit stimuleert bewust gebruik en vermindert het aantal auto's. Deelscooters van bedrijven zorgen juist voor overlast. Daar willen we duidelijke afspraken over. En zo nodig handhaving. 

 • Veel ouderen krijgen een scootmobiel. Dit draagt wel bij aan mobiliteit, maar niet aan beweging. Een driewieler -met of zonder ondersteuning- is een gezonder én goedkoper alternatief. Daarom willen we dat stimuleren. 

 • Lees hier meer over onze visie op verkeer en vervoer

Voorkomen is beter dan genezen! 

 • Actiepartij wil dat de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt om gezond te leven. Door meer bewegen, schone lucht en gezonde voeding. Met extra investering daar waar de gezondheid zwakker is. 

 • Actiepartij wil goede, betaalbare sportfaciliteiten in de stad. Dicht in de buurt, betaalbaar en van goede kwaliteit. Wil je meer lezen over hoe wij dat voor ons zien? Lees dan: Actiepartij over sport

 • Actiepartij wil meer buurttuinen waar bewoners samen voedsel kunnen verbouwen. Biologisch, lokaal én goed voor sociale contacten in de buurt.

“Ik zet mij al jaren in voor natuur en in en om de stad. Door in te spreken in de raad is het maaibeleid van de gemeente een stuk ecologischer geworden. De kostenbesparing van het maaien kon worden gebruikt voor de inzet van een stadsecoloog. Ook de komende jaren zet ik mij namens Actiepartij Haarlem in voor meer biodiversiteit, een betere groenbalans en de vergroening van de omgeving." 


- Niko Buiten