Logo actiepartij: rood hart met witte banner met tekst Actiepartij Haarlem

Wat willen wij? 

Stimuleren van lokale ondernemers

  • Actiepartij zet zich in voor lokale ondernemers en het midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven geven de stad een uniek karakter en zorgen voor kwalitatieve werkgelegenheid. Grote, veelal buitenlandse ketens investeren niet in de gemeente, maar kiezen voor eigen gewin. Wij willen daarom dat de gemeente lokale ondernemers ondersteunt om zich te kunnen ontwikkelen. Met laagdrempelige dienstverlening, een ondernemersloket, het beschikbaar stellen van bouwgrond. Maar ook door meer oog te hebben voor de menselijke aspecten van ondernemerschap. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij bedrijfsbeëindiging.

  • Wij willen een lokale munt om inwoners te stimuleren geld uit te geven bij lokale ondernemers. Dit kan via de blockchain. 

  • Wij willen de Waardepolder omvormen tot innovatief en duurzaam bedrijventerrein. Door meer te stapelen, winnen we hierbij ruimte. 

Waardering voor onbetaald werk

  • Belangrijke taken in de samenleving worden gedaan door vrijwilligers. In verenigingen en sportclubs, in de buurt en als mantelzorger. Mensen die zich belangenloos inzetten voor de medemens. Actiepartij wil meer waardering voor vrijwilligers zoals kaartjes voor lokale cultuur. Ook willen wij de Vrijwilligerscentrale ondersteunen. 


  • Actiepartij wil goede arbeidsmatige dagbesteding. Dit is voor veel mensen een kans om zich gewaardeerd te voelen in een samenleving waar de eisen om mee te kunnen doen steeds hoger worden. Daarom moeten we ons niet afhankelijk maken van het bedrijfsleven om deze vorm van werk te garanderen. Want het risico is te groot dat mensen zonder werk zitten als de economiie tegenzit. Helaas heeft het college afscheid genomen van een voorbeeldig functioneren werkbedrijf.  Actiepartij ziet er op toe dat een nieuwe organisatie evenveel zekerheid biedt voor mensen die dat nodig hebben.

  • Om ondernemers te helpen meer beschut werk te bieden, wil Actiepartij een werkgelegenheidsfonds oprichten, waar gemeente en het bedrijfsleven gezamenlijk aan bijdragen. Dit fonds kan worden gebruikt om financiële risico's af te dekken voor individuele ondernemers. Hierdoor wordt beschut werk betaalbaar en bestendig. 

Duurzaam en sociaal ondernemen

  • Wij willen wil dat de gemeente samenwerkt met bedrijven om de Haarlemse economie duurzamer en meer circulair te maken. Met een kennispunt voor bedrijven, door financiële voordelen te bieden aan duurzame ondernemers. En door gezamenlijk afvalstromen in kaart te brengen en te kijken waar materialen kunnen worden hergebruikt. Haarlem heeft weinig ruimte. Daarom willen wij hierbij ook samenwerken met andere gemeenten

  • Practise what you preach! Actiepartij vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven. Dat betekent dat wij willen afspreken dat de gemeente bij voorkeur contracten afsluit met lokale partijen en bij alle contracten voorwaarden stelt aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

  • Wij vinden het ook belangrijk dat werkenden niet worden uitgebuit. Dat betekent dat we willen dat ZZP-ers betaald worden zoals je een werknemer betaalt: inclusief bijdrage voor pensioen en verzekering. En dat de gemeente zelf zorgdraagt dat bedrijven waar zij mee werken een rechtvaardig loon van minimaal €14 betaalt. 

“Als kleine lokale ondernemer weet ik hoe belangrijk het is om een gemeenteraad te hebben die beseft dat ondernemen mensenwerk is. Dat het al hard werken is, zonder allerlei regels en beperkingen. Maar ook dat je juist met een goede samenwerking veel kunt bereiken in de stad. Minder versplilling bijvoorbeeld of  duurzame werkgelegenheid. Dan heb je een win-win situatie.  


- Danny van Leeuwen